शक्ती आहे..!!

म्हणतात ना... तुम्हाला एखादी व्यक्ती आवङतअसेल ,

आणीतुम्ही त्या व्यक्तिला मिळवण्याचा प्रयत्न करत असता पण ती व्यक्ती तुम्हाला भेटत नाहीं...

तर समजून जा की, तुम्हाला देवाकङुन कोणतरी अशी व्यक्ति मागतआहे की...

ज्याच्या प्रार्थनेमध्ये तुम्हाला मिळवण्याची जास्त शक्ती आहे..!!

Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade