तु माझी साथ दे ना

तुझ्या अशा वागण्याने एक दिवस, माझा जीव जाणार आहे ?
सांग ना असा किती दिवस, तु अबोला धरणार आहे ?
तु म्हणाली होतीस की, आयुष्यभर तुझी साथ देणार आहे ? पण ?????
आता असे वाटतं की, तु आताचं माझी साथ सोडणार आहे ?
मला पण तुझे मन समजते, तु पण मला समजुन घे ना..
खरचं आयुष्यभरासाठी, तु माझी साथ दे ना..
तु माझी साथ दे ना तु माझी साथ दे ना Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.