धर्म देखिल तूच आहेस

प्रेम माझे तू आहेस , प्रेयसी ही तूच आहेस , साथ माझी तू आहेस , वेड माझे तूच आहेस ...
तूच माझे बोल , माझी कविता तूच आहेस , तूच माझे शब्द , वाक्य माझे तूच आहेस ...
रात्र माझी तू आहेस , दिवस माझा तू आहेस , तूच इन्द्रधनुष्य माझा , पावसातही तूच आहेस ...
देव माझा तू आहेस , धर्म देखिल तूच आहेस ,
धर्म देखिल तूच आहेस धर्म देखिल तूच आहेस Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.