एकदा तरी प्रेम करावे.

न बोलता मनातले कोणीतरी ओळखावे, न सांगताही कोणीतरीप्रेम करावे.
मनाला हवे तेच का सांगावे, न सांगताही कधीतरी प्रेम करावे.
मनातल्या भावानांसोबत भरभरून जगावे, न सांगताही कधीतरी प्रेम करावे.
प्रेम आपल्याही वाट्याला यावे, न सांगताही कोणीतरीप्रेम करावे.
नेहमीच बह्यसौंदर्य का पाहावे, कधीतरी अंतरर्गातही झाकावे,
न सांगताही केव्हातरी प्रेम करावे. नेहमी राग रुसवा आणि का भांडावे,
न सांगताही कोणीतरीप्रेम करावे. तिने त्याला अन् त्याने तिला सहज ओळखावे,
न सांगताही कोणीतरीप्रेम करावे. सांगता न येण्याएवढे कठीण काकरावे,
न सांगता बोलून सांगण्यायेवढे सोपे करावे. इतरांपेक्षा थोडे वेगळे,
न सांगताही प्रेम करावे. आयुष्यात एकदा तरी प्रेम करावे.
एकदा तरी प्रेम करावे. एकदा तरी प्रेम करावे. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 01, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.