काय यालाच म्हणतात miss करणे.

आठवत तुझ ते मिश्कील हसणे, काळजाआड लपणे हळूच डोकावून बघणे , अन लांब केसाशी खेळणे
सरळ नाक असूनही वाकडे करणे मग चिडवणे सगळे आहे आजूबाजूला तरी काहीतरी बोचणे.

काय यालाच म्हणतात miss करणे.

तू नसूनही तू आहे असे वाटणे मग सतत मागे वळून बघणे हळूच मनाला समजावणे अन जुन्या आठवणींत गुरफटणे .

काय यालाच म्हणतात miss करणे.


तुही चंद्र बघत असशील ,म्हणून चंद्र बघणे चंद्राच्या निमित्ताने तुझा चेहरा न्याहाळणे
टपोरे तुझ्या बोलक्या डोळ्यांशी बोलणे अन चटकन चंद्र अश्रूंमुळे पुसट होणे.

काय यालाच म्हणतात miss करणे.

काय यालाच म्हणतात miss करणे......
हेच असेल Miss करणे तर मी रोज करतो माझामध्ये मी तुलाच बघतो सातासमुद्रा पलीकडे आहे पण रोज एक समुद्र पार करण्याचा प्रयत्न करतो कसे सांगू मी तुला रोजच Miss करतो तुझा मिठीत येण्याचा ध्यास करतो .

कारण मी तुला रोजच Miss करतो......
काय यालाच म्हणतात miss करणे. काय यालाच म्हणतात miss करणे. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 01, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.