कुणीच कुणांच नसतं.

Photo: झाडाचं प्रत्येक पान हे गळत असतं,

गळताना ते नेहमीच सांगत असतं,

कोणावर कितीही प्रेम केलं तरी,

शेवटी कुणीच कुणांच नसतं...!झाडाचं प्रत्येक पान हे गळत असतं,

गळताना ते नेहमीच सांगत असतं,

कोणावर कितीही प्रेम केलं तरी,

शेवटी कुणीच कुणांच नसतं...!
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade