कुणीच कुणांच नसतं.

Photo: झाडाचं प्रत्येक पान हे गळत असतं,

गळताना ते नेहमीच सांगत असतं,

कोणावर कितीही प्रेम केलं तरी,

शेवटी कुणीच कुणांच नसतं...!झाडाचं प्रत्येक पान हे गळत असतं,

गळताना ते नेहमीच सांगत असतं,

कोणावर कितीही प्रेम केलं तरी,

शेवटी कुणीच कुणांच नसतं...!
कुणीच कुणांच नसतं. कुणीच कुणांच नसतं. Reviewed by Hanumant Nalwade on April 04, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.