शोन्या I Love u..

Gf : तुझ माझ्यावर प्रेम का आहे. . . .?

Bf : असच. . . .!! आहे माझ प्रेम पिल्लू. . . .

Gf : Satisfy होत नाही आणि परत विचारते
मला कारण सांग ना शोन्या. . . . . .

Bf : बर. .!! ऐक तु माझी ईतकी काळजी घेत
मला मदत करते माझ्यावर प्रेम करते
म्हणून. . . .

Gf : खुश होते. . . .
पण काहि दिवसांनी ती खुप आजारी पडते
ती त्याची काळजी घेऊ शकत नव्हती
त्याला मदत करु शकत नव्हती. . . . . .
ती घाबरते
त्याला विचारते
शोन्या अजून माझ्यावर प्रेम करतोस

Bf : हो ग पिल्लू

Gf : पण मी तर अशी म का

Bf : आता कळल का पिल्लू तुला प्रेमाला कारण
नसत लागत ते होउन जात
ज्या प्रेमात कारण असत ते प्रेम कसल
गं. . . . .

Gf : sorry शोन्या I Love u

Bf : love u 2 पिल्लू. . .
शोन्या I Love u.. शोन्या I Love u.. Reviewed by Hanumant Nalwade on March 20, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.