एक प्रेमळ विनोदी सत्य..

एक प्रेमळ विनोदी सत्य :
.
मुलगा जेव्हा चूक करतो तेव्हा मुलगी त्याच्यावर ओरडते....!!!
मुलगा बोलतो "सॉरी"
.
..
... ...

...
..
.
मुलगी जेव्हा चूक करते तेव्हा मुलगा तिच्यावर ओरडतो....!!!!
मुलगी रडायला लागते
मग मुलगाच परत बोलते"सॉरी".......
एक प्रेमळ विनोदी सत्य.. एक प्रेमळ विनोदी सत्य.. Reviewed by Hanumant Nalwade on March 27, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.