एक प्रेमळ विनोदी सत्य :
.
मुलगा जेव्हा चूक करतो तेव्हा मुलगी त्याच्यावर ओरडते....!!!
मुलगा बोलतो "सॉरी"
.
..
... ...

...
..
.
मुलगी जेव्हा चूक करते तेव्हा मुलगा तिच्यावर ओरडतो....!!!!
मुलगी रडायला लागते
मग मुलगाच परत बोलते"सॉरी".......

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top