प्रेम करायचे आहे .

Photo: आयुष्यात तुझ्यावर इतके प्रेम करायचे आहे 

कि
प्रेमाला वाटावे माझ्यात काही तरी कमी आहे...

आणि तुझ्यात इतके स्वताला सामावायचे आहे 

कि
आयुष्याला हि वाटावे कि आयुष्य किती कमी आहे..आयुष्यात तुझ्यावर इतके प्रेम करायचे आहे

कि
प्रेमाला वाटावे माझ्यात काही तरी कमी आहे...


आणि तुझ्यात इतके स्वताला सामावायचे आहे

कि
आयुष्याला हि वाटावे कि आयुष्य किती कमी आहे..
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade