तू असशील तुझ्या जगात सुःखी,
इथे तुझ्या नावाचे श्वास घेतो मी..
ओंजळीत समेटून अश्रू सारे,
तुलाचं त्याचे अर्थ देतो मी..
तुला कळेलचं, उशिरा का होईना,
माझं प्रेम नव्हतं इतकं व्यवहारी..
दिल्या-घेतल्याच ा हिशोब ठेवलास,

पण तू राहशील प्रेमाशिवाय भिकारी..
कधी कधी उगाचं वाटतं मला,
काय पाहिलं होतं मी तुझ्यात..
तुझ्या-माझ्या नात्याचं भविष्य,
तेव्हापासूनचं होतं तळ्यात-मळ्यात..
इतकं सारं सोसून, पाहूनही,
मी माझ्या नशिबावर थक्क आहे..
दारं उघडी ठेवलीत मी हृदयाची,
पुन्हा प्रेमात पडण्याचा मलाही हक्क आहे.

'युद्धात आणि प्रेमात सर्व काही माफ असत'

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top