Photo: pravinविसरुन जा म्हटल्याने,
कोणाला विसरता येत नसतं.
एखाद्याच्या आठवणीत जगणं,
वाटत तेवढं सोप नसतं.


विश्वास बनून माणसे जीवनात येतात,
.
स्वप्नं होऊन मनात घर करून जातात..
.
सुरुवातीला विश्वास देतात की ते ... आपले आहेत,
.
मग का कोणास ठाऊक एकटे सोडून जातात.......... .

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top