तुझ्याशिवाय जगणं काय.

Photo: तुझ्याशिवाय जगणं काय,

जगण्याचं स्वप्नसुध्दा पाहू शकत नाही,

श्वासाशिवाय काही क्षण मी जगू शकतो,

पण तुझ्याशिवाय एकही क्षण जगू शकत नाही..तुझ्याशिवाय जगणं काय,

जगण्याचं स्वप्नसुध्दा पाहू शकत नाही,


श्वासाशिवाय काही क्षण मी जगू शकतो,

पण तुझ्याशिवाय एकही क्षण जगू शकत नाही..
तुझ्याशिवाय जगणं काय. तुझ्याशिवाय जगणं काय. Reviewed by Hanumant Nalwade on March 17, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.