असत कोणीतरी.

Photoपावसाच्या थेंबात अश्रु लपवुन रडत असत कोणीतरी..
कोणालातरी हसतांना लपुन बघत असत कोणीतरी..

दिवे सगळे विझल्यावर का जळत असत कोणीतरी..

सगळ जग झोपेत असतांना उघड्या डोळ्यांनी स्वप्न बघत असत कोणीतरी..

कुणी येणार नाही तरी वाट बघत असत कोणीतरी..

माणसांच्या या इतक्या गर्दीत का एकट असत कोणीतरी..
असत कोणीतरी. असत कोणीतरी. Reviewed by Hanumant Nalwade on March 16, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.