जी व्यक्ती.

जी व्यक्ती तुम्हाला सोबत असताना खुप हसवते,
तिच व्यक्ती तुम्हाला सोबत नसताना खुप रडवते!!
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade