Tuesday, July 17, 2012

एक कविता

आज पुन्हा एक कविता लहावीशी मला वाटली
डोळ्यात तिची छबी आणून कागदावर उमटावावीशी वाटली ...!!!

चेहरा तिचा आठवण्यासाठी पुन्हा आठवणीत मी हरवून गेलो
हरवून गेलो त्या आठवणीत अन बाहेर येणेच विसरून गेलो ...!!!आठवणीत जगण्याची आता सवयच आहे ह्या वेड्या मनाला
मनाशीच रोज भांडून काय कळणार तिच्या त्या मुक्त आत्म्याला ...!!!

अशीच ती अचानक मला सोडून आठवणीत गेली
आयुष्याचा रांगोळीत अन चार ठिपके देऊन गेली ...!!!
Reactions: