Sunday, July 22, 2012

प्रेम करा मनाप्रमाणे.


तुमच्या प्रिय व्यक्तीकडे
केलेला जरासा दुर्लक्षितपणा तुम्हाला कायमचा अनुभव
देऊन जाऊ शकतो...
म्हणून प्रेम करा मनाप्रमाणे..
तुमच्या सवडीप्रमाणे नको..

Reactions: