तू परत येशील का.

तू परत येशील का तू दोन शब्द माझे
आता तरी ऐक्शिल का आणि विसरून सार काही..
तोडून बंधन सारी.. माज्या प्रेमात पुन्हा
तू विरघळषील का?
.
.
तू परत येशील का  तुझाच आहे मी अजूनही,
असेन फक्त तुझाच नेहमी. तुही होतीस मझीच फक्त..
पुन्हा माझीच होशील का?
.
.
तू परत येशील का आणि तू आलिस अचानक..
सोबत घेऊन सुख सारी..ओठांवर तीच गोडी,
स्पर्श तोच चंदेरी..अशा माझ्या एखाद्या स्वप्नात तरी..
येऊन कवितेतली माझी अप्सरा,
तू होशील का?
.
.
तू परत येशील का मन माझ म्हणत, करू मी काय करू...
प्रेम केलेल तुझ्यावर, अस कस विसरून जाउ..
तुझे डोळे मात्र माझ्याकडे अनोळखी नजरेने पाहत असतात..
क्षणोक्षणि मला दुखात जाळत असतात..

असच जेव्हा जाळतील प्रेत माझ..लपून का होईना..
तू दोन अश्रू तरी गाळशील का?
राणी मला शेवटचा निरोप देण्यासाठी तरी,
तू परत येशील का?
.
.
तू परत येशील का?
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade