युगानुयूगे जगणे.

रस्त्यावरच्या वळणावर तुज़े मागे वळून पहाणे ,
अन त्याच एका क्षणासाठी माज़े दिवसभर वाट पहाणे ,
कुणी म्हणेल प्रेम याला ... कुणी नुसतेच पहाणे ,
पण त्याच एका क्षणात होते माज़े युगानुयूगे जगणे .

पावसात एकटा भिजताना अचानक तुज़े दिसणे ,
अन तुज़या च्तरित चलताना ते निम्मे निम्मे भीजणे ,
कुणी म्हणेल प्रेम याला कुणी नुसतेच भीजणे ,
पण त्याच एका क्षणात होते माज़े युगानुयूगे जगणे .

बोलता बोलता तुज़े माधेच गप्प राहणे ,
अन तुज़या बोलक्या डोळ्याणकडे फक्त पाहत राहणे ,
कुणी म्हणेल प्रेम याला कुणी नुसतेच पहाणे ,
पण त्याच एका क्षणात होते माज़े युगानुयूगे जगणे .

तुला एक नजर पाहण्यासाठी गर्दीत शोधत राहणे ,
अन तू समोर नसताना तुला डोळे मिटून पहाणे,
कुणी म्हणेल प्रेम याला कुणी नुसतेच पहाणे ,
पण त्याच एका क्षणात होते माज़े युगानुयूगे जगणे....
युगानुयूगे जगणे. युगानुयूगे जगणे. Reviewed by Hanumant Nalwade on May 27, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.