तुझ्यापासून दूर राहणे ...

तुझ्यापासून दूर राहणे ...
किती कठीण आहे आता कळतंय मला,
प्रेमातला दुरावा काय असतो ...
हे आता जाणवतंय मला.

माझे एकट्याचेच हे हाल असतील
याबद्दल मन शाशंक आहे,
तुही तेच दुखं भोगत असणार ...
याबद्दल मन आशंक आहे.
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade