तू-मला-सोडून-तर-जाणार-नाहीस-ना.

" काच बनविणाऱ्याने जर हृदय पण काचेच
बनविले असत तर फार बर झालं
असत ..............
कमीत कमी तोड्ण्याराच्या हाथाला जखम
तरी झाली असती "
तू-मला-सोडून-तर-जाणार-नाहीस-ना. तू-मला-सोडून-तर-जाणार-नाहीस-ना. Reviewed by Hanumant Nalwade on May 29, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.