तुझा आणि तुझाच होण्याचं.

एक स्वप्न .....
अडखळनारी वाट तुझ्यासवे चालण्याचं...
एक स्वप्न .....
पाऊस होऊन तुझ्यावर बरसण्याच
एक स्वप्न .....
वारा होऊन तुझ्या केसात वावरण्याचं
एक स्वप्न .....
तुझ्या गालाच्या खळीत बसण्याच
एक स्वप्न .....
तुला फक्त तुलाच पाहत राहण्याचं

एक स्वप्न .....
फक्त एक स्वप्न ..फक्त तुझा आणि तुझाच होण्याचं.
तुझा आणि तुझाच होण्याचं. तुझा आणि तुझाच होण्याचं. Reviewed by Hanumant Nalwade on May 29, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.