तू स्वतः बद्दल.

तू स्वतः बद्दल किती सहजच सांगून गेलीस
माझ्या बद्दल मात्र ऐकायचं विसरून गेलीस..
..
हृदय माझं तर घेऊन गेलीसच ..
पण तुझ मात्र द्यायचं विसरून गेलीस..!
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade