तू स्वतः बद्दल किती सहजच सांगून गेलीस
माझ्या बद्दल मात्र ऐकायचं विसरून गेलीस..
..
हृदय माझं तर घेऊन गेलीसच ..
पण तुझ मात्र द्यायचं विसरून गेलीस..!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top