तू नसताना

तू नसताना तुज्यासोबत बोलने,
कल्पनेच्या आरश्यात तुलाच बघणे,
आठवांच्या झूल्यात झुलने ,
कधी शब्दाविन बोलने आता झालाय .
तू नसताना . . .
तू नसताना तू नसताना Reviewed by Hanumant Nalwade on January 21, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.