कुनाचं बरोबर कुनाचं चुक

कुनाचं बरोबर कुनाचं चुक
सर्वांना इथे प्रेमाचीच भुक
प्रेमाच्या अडीच शब्दामधुन
उभ्या जन्माचं नातं जुळत असतं
कारन जीवन म्हनजे हे असचं असतं...!!!
...
दु:खाशी नातं येथे जन्मताच जुळते
सु:खाची भेट मात्र क्वचितच घडते
तरिही क्वचितच्या या भेटीसाठी
मनं सतत झुरत बसतं
कारन जीवन म्हनजे हे असचं असतं...!!!
कुनाचं बरोबर कुनाचं चुक कुनाचं बरोबर कुनाचं चुक Reviewed by Hanumant Nalwade on August 26, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.