माझं मन , मनाचा आरसा
आरश्यात प्रतिबिंब, माझंच का?

चंचल मन . बदलणार मन
असाच बदलणारा आरसा मन

बदलत्या आरश्यात बदलतं रूप
माझचं मला भासे अनोळखी रूप

काळोख्या काजळरातिचं अन कधी
लक्ख सूर्य प्रकाशातलं तर कधी
संध्याछायेतलं, सतत बदलतं ...
माझचं का हे रूप? माझचं हें रूप ....

आता आरशालाही झाली आहे सवय
बदलत्या रुपांना न्याहळायाची ,
साठवून ठेवून मग............
नको तेव्हा नको ते दाखवायची ....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top