हुशारी मिळवताना शहाणपण विसरलो !!

हुशारी मिळवताना शहाणपण विसरलो !
समजत नाही मी घडलो की बिघडलो !!

तंत्रज्ञानामागे धावताना आत्मज्ञान विसरलो !
पैसा हीच सक्ती समजून इश्वरभक्ती विसरलो !!

सुख शोधताना जीवनाचा बोध विसरलो !
सुखासाठी साधने वापरताना साधना विसरलो !!

भौतिक वस्तूच्या सुखात नैतिकता विसरलो !
धन जमा करताना समाधान विसरलो !!

तंत्रज्ञान शोधताना ते वापरण्याचे भान विसरलो !
परिक्षार्थी शिक्षणात हाताचे कौशल्य विसरलो !!

टी.व्ही. आल्यापासून बोलणं विसरलो !
जाहिरातीच्या मार्‍यामुळे चागलं निवडणं विसरलो !!

गाडी आल्यापासून चालणं विसरलो !
मोबाईल आल्यापासून भेटीगाठी विसरलो !!

कॅलक्युलेटर आल्यापासून बेरीज विसरलो !
संगणकाच्या वापराने विचार करणं विसरलो !!

संकरीत खाल्यामुळे पदार्थांची चव विसरलो !
फास्टफूडच्या जमान्यात तृप्तीचे ढेकर विसरलो !!

ए.सी. मध्ये बसून झाडाचा गारवा विसरलो !
परफ्युमचा वापरामुळे फुलांचा सुगंध विसरलो !!

चातुर्य मिळवताना चरित्र विसरलो !
जगाचा भूगोलात गावाचा इतिहास विसरलो !!

बटबटीत प्रदर्शनात सौंदर्यचे दर्शन विसरलो !
रिमिक्सच्या गोंगाटात सुगमसंगीत विसरलो !!

मृगजळामागे धावताना कर्तव्यातला आनंद विसरलो !
स्वतःमध्ये मघ्न राहून दुसर्‍याच्या विचार विसरलो !!

सतत धावताना क्षणभर थांबणं विसरलो !
जागेपणी सुख मिळवताना सुखानं झोपणं विसरलो !!
हुशारी मिळवताना शहाणपण विसरलो !! हुशारी मिळवताना शहाणपण विसरलो !! Reviewed by Hanumant Nalwade on August 26, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.