ते आकाश मी
ही जमीन तू
हृदयाची आशा मी
श्वासाची परिभाषा तू

सावळा मेघ मी
कडाडती वीज तू
बरसनारा ढग मी
सरसरनारी सर तू

फूलनारा मोगरा मी
दरवळणारा गंध तू
सळसळणारा वारा मी
खळखळणारी सरिता तू

पहाटेच धुक मी
धुक्याला ओलवनारा दव तू
मी..तू अन तू... मी

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top