अमावस्या रात्री मला चांदन पहायचय
आयुष्याच्या या वळनावर मला प्रेमात पडायचय !!

कधी खुदकन हसणारी, कधी माझ्याकड़े बघून हसणारी
कधी गाल फुगवून बसणारी
अशी वेड़ी शोधायची, दिवसभर तिला बघायचय
मला प्रेमात पडायचय !!

उगवनारा रवि का पोर्णिमेचा चन्द्र,
टपरिताला कटिंग का CSD मधली Coffee,
जोशिंचा वड़ा का Dominio's मधला Pizza,
तिला समजयाचय , मला प्रेमात पडायचय !!

उड़नाऱ्या ओढनिचा ओझरता स्पर्ष अनुभावयाचय
गुलाबी ओठातून माझे नाव एकायचे,
स्पर्शाने गुलाबी होणारे तिचे गाल, ती नजर स्म्रुतीत कैद करायाचीय
मला प्रेमात पडायचय !!

धो धो पढ़नाऱ्या पावसात, तिच्या छत्रीचा आसरा शोधयाचाय
माझ्या हृदायस्त मंदिरात, एक मूर्ति उभारायचीय
मला हे जग विसरायचय,
मला प्रेमात पडायचय !!

विचारांच सौदर्य जिच्या अंगी,
संस्काराचे लेने जिच्या ठायी,
अमृतासम गोड जिची वाणी, सादगी हाच स्वाभाव,
असे एक मोहक चित्र साकारायचाय,
मला प्रेमात पडायचय !!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top