फ़क्त मैत्री

जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते ती मैत्री
फ़क्त मैत्री...........

फ़क्त मैत्री फ़क्त मैत्री Reviewed by Hanumant Nalwade on February 28, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.