Sunday, December 8, 2013

फ़क्त तुझ्यासाठी

हा जीव सरला होता फ़क्त तुझ्यासाठी हा दगड पाझरला होता फ़क्त तुझ्यासाठी
ठोके काळजाचे आजही चुकतात अधुन मधुन कधी श्वास गुदमरला होता फ़क्त तुझ्यासाठी
आजही मी त्या वाटा चुकतो कधी तरी तेव्हा रस्ता बदलला होता फ़क्त तुझ्यासाठी

 तेव्हां तुला पावसाची ओढ लागे सदा काळी ग्रीष्मात मेघ बरसला होता फ़क्त तुझ्यासाठी
तुझी प्रित सदा त्या उसळत्या लाटांवरी हा किनारा झरला होता फ़क्त तुझ्यासाठी
आजही तु म्हणे लाल हात रंगवतेस कधी तेव्हां माझा रंग उडाला होता फ़क्त तुझ्यासाठी
फ़ार मोठा इतिहास तुझ्या छोट्याश्या प्रेमाचा तो मी शब्दात कोरला होता फ़क्त तुझ्यासाठी....
Reactions: