"ते

आयुष्याच काय ...... ज्यात प्रेम नाही..... ते प्रेमच काय ...... ज्यात आठवणी नाही......

त्या आठवणीच काय ....... ज्यात तू नाही...... आणि,

ती तूच काय ........ ज्यात मी नाही"

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top