ज्यात मी नाही

"ते

आयुष्याच काय ...... ज्यात प्रेम नाही..... ते प्रेमच काय ...... ज्यात आठवणी नाही......

त्या आठवणीच काय ....... ज्यात तू नाही...... आणि,

ती तूच काय ........ ज्यात मी नाही"
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade