Sunday, October 13, 2013

माझा जीव जाणार आहे

तुझ्या अशा वागण्याने एक दिवस,
माझा जीव जाणार आहे ?

सांग ना असा किती दिवस,
तु अबोला धरणार आहे ?

तु म्हणाली होतीस की,
आयुष्यभर तुझी साथ देणार आहे ?
पण ?????

आता असे वाटतं की,
तु आताचं माझी साथ सोडणार आहे ?

मला पण तुझे मन समजते,
तु पण मला समजुन घे ना..

खरचं आयुष्यभरासाठी,
तु माझी साथ दे ना..
Reactions: