गमावलं मी पण होतं, गमावलं तिने पण होतं.....
फरक फक्त एवढा आहे ?????
तिला मिळविण्याकरीता, मी सर्व काही गमावलं.....
अन् ???
तिने सर्व काही मिळविण्याकरीता, मला गमावलं.....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top