असावे कुणीतरी.

वाटते ना असावे कुणीतरी बावळटासारखे वागणारे

वेड्यासारखा वागेल पण तेवढेच वेड्यासारखे प्रेम करणारे

वाटते ना असावे कुणीतरी कितीही कामात असले तरी

एक क्षण आठवण काढणारे जीव देणारे असतील

पण आपला जीव जपणारे वाटते ना असावे कुणीतरी.

असावे कुणीतरी. असावे कुणीतरी. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 20, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.