साथ देऊन पहा.

हातात हात नको पण हृदयाला साथ देऊन पहा,
.
नसेल जमत साथ तर सोबत एक थेंब आठवण घेऊन जा...
.
कधी तुला काही मागितले नाही फक्त एक वचन देऊन पहा,
.
साथ माझी नाही मिळाली जरी सोबत एक थेंब आठवण घेऊन जा...
.
कधी कोठे चुकलो असेल तर मोठ्या मनाने माफ करून पहा,
.
आठवणी जरी माझ्या सागरासम एक थेंब आठवण घेऊन जा......
साथ देऊन पहा. साथ देऊन पहा. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 01, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.