मला माफ करणार नाहीस

इतकीरागावलीस कीबोलणार हि नाहीस एकदा का होईना मला माफ करणार नाहीस..
तुला माहित आहे ना तुला किती miss करतो सर्वात जास्त तर तुझ्यावरच प्रेम करतो तुटलेले मन परत जोडणार नाहीस
एकदा का होईना मला माफ करणार नाहीस.. एक क्षणही तुझ्याशिवाय आतावेळ जात नाही
तु नसलीस की मन कशातही रमत नाही एकदातरी हास ना कीकधीच हसणार नाहीस
एकदा का होईना मला माफ करणार नाहीस.. तुझ्याशी नाही बोललो तर अन्नगोड लागत नाही
हरवलेल्या नझरेला दुसर काही दिसत नाही एसांग ना ग आता कीकाहीच सांगणार नाहीस
एकदा का होईना मला माफ करणार नाहीस.
मला माफ करणार नाहीस मला माफ करणार नाहीस Reviewed by Hanumant Nalwade on July 25, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.