पुस्तकात लिहिले आहे कीनियम तोडू नये, उद्यानात लिहिले आहे कीफुल तोडू नये, पण सगळ्यात महत्त्वाचे तरहृदय आहे तेव्हा कोणी का नाहीलिहिले की, कोणाचे हृदय तोडु नये....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top