Photoका कधी कधी अस होत..???

आपण कोणावर इतके प्रेम करतो.
पण त्याला त्याची अजिबात जाणीव हि नसते.
.
का कधी कधी अस होत.?
आपले मन कोणासाठी इतके झुरते
.
पण त्याला त्याची अजिबात कदर नसते.
.
का कधी कधी अस होत.?
कि त्या व्यक्तीशिवाय आपण अजिबात राहू शकत नाही
.
पण ती व्यक्ती आपल्याशिवाय हि खूप खुश असते..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top