जीवनात वेळ कशी हि असो वाईट
किवा चांगली .
ती नक्कीच बदलते

पण , चांगल्या वेळेत वाईट काम करू
नका
जेणे करून वाईट वेळेत लोक सोडून
जातील .

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top