लोक सोडून जातील

जीवनात वेळ कशी हि असो वाईट
किवा चांगली .
ती नक्कीच बदलते

पण , चांगल्या वेळेत वाईट काम करू
नका
जेणे करून वाईट वेळेत लोक सोडून
जातील .
लोक सोडून जातील लोक सोडून जातील Reviewed by Hanumant Nalwade on March 20, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.