माझं ही कुणीतरी असावं
मीठी मध्ये तिच्या
तासन तास बसाव

तिच्यावर इतक प्रेम करावं
की जगातलं सर्व सुख तिला द्यावं
अन तिच्या डोळ्यात आपलं
प्रेमाचं जग पाहावं

तिच्याबरोबर पावसात एकत्र फिरावं
एकत्र नदीकाठी बसावं
तिच्या सहवासात
स्वताला विसरावं

सुख दुखात तिच्या
असं सामील व्हावं
की रुततील काटे तिच्या पायाला
आणि लागतील माझ्या काळजाला घाव

मिळेल का अशी प्रियसी
नेहमी शोधात फिरावं...
मिळेल अशी कोणी तरी
या आशेवर जगत राहावं...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top