Thursday, July 5, 2012

कोणीतरी एकच असते


मैत्रिणी तर बर्याच असतात
मात्र कोणीतरी  एकच असते
जी आपणास जवळची वाटते

मेसेज तर सगळ्याच जणी करतात
मात्र कोणीतरी एकच असते 
जिचे मेसेज पुन्हा पुन्हा वाचले जातात

हसतात तर सगळ्याच जणी मनापासून
मात्र कोणीतरी एकच असते
जिचे हास्य थेट हृदयालाही हसवते

दुख्खात सांत्वन तर सगळ्याच जणी करतात
मात्र कोणीतरी एकच असते
जी आपल्यासोबत दोन आश्रू ढाळते, धीर देते

बोलतात तर सगळ्याच जणी मात्र कोणीतरी एकच असते
जिचे बोलणे कानात साठवून ठेवावेसे वाटते

भेटतात तर सगळ्याच जणी मात्र कोणीतरी एकच  असते
जिची भेट मनाला वेड लावते

दोन पावलं सोबत तर सर्वच चालतात मात्र कोणीतरी एकच असते
जिच्या सोबत आयुष्यभर चालावस वाटत

आयुष्यात सर्वजणी थोड्याच राहतात मात्र कोणीतरी एकच शेवटपर्यंत राहते
जी नकळतच आवडते, आणि प्रेम बनून राहते
Reactions: