माझ्यासाठी काय आहे.

Photo: आयुष्यात खूप सारे जण येतात
जातात्......
प्रत्येकालाच लक्षात ठेवायचं
नसतं.......
पण जे आपल्या सुख दुःखात
सामील होतात........,
त्यांना मात्र
शेवटच्या श्वासापर्यत
विसरायचं नसतं......:)
कस सांगु तुला तु माझ्यासाठी काय आहे..........
कस सांगु तुला तु माझ्यासाठी काय आहे
श्वासा शिवाय कदाचित
मी काही क्षण जगू शकेन
पण तुझ्याविना नाही
तु! हो तुच पहीली मुलगी आहेस ,
की जिला मी जिवापेक्षा जास्त प्रेम केल.
आज पण जेव्हा मी मंदीरात जातो
हे वेड मन तुझ्यासाठीच
काही ना काही मागण देवाकडे मागत असत
माझी अवस्था त्या बिना पाण्या शिवाय
तडफ़डना-या माशा सरखी झालिय
माहीत आहे तू येणार नाही तरीही....
हे तारे तुटुन जातील ,
हा सुर्य विझुन जाईल
पण आशेच्या शेवटच्या किरणा पर्यंत
शेवटच्या श्वासापर्यंत मी तूझी वाट पाहतोय
मी तूझी वाट पाहतोय ...........
I Love You So much !!!!!!!! ♥
माझ्यासाठी काय आहे. माझ्यासाठी काय आहे. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 27, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.