Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

हवा आहे मला हाथ

हवा आहे मला हाथ
कधी ना सोडणारा साथ
हवी आहेत दोन पाऊले
नेहमी सोबत चालणारी
जीवनाच्या वाटेवरून
कधीही परत ना फिरणारी.
हवं आहे एक मन
माझं मन समजणारं
कधी हलकेच रुसणारं
कधी खुदकन हसणारं
हवं आहे एक हास्य
मनाला वेड लावणारं...
हवा आहे मला हाथ हवा आहे मला हाथ Reviewed by Hanumant Nalwade on May 17, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.