हवा आहे मला हाथ

हवा आहे मला हाथ
कधी ना सोडणारा साथ
हवी आहेत दोन पाऊले
नेहमी सोबत चालणारी
जीवनाच्या वाटेवरून
कधीही परत ना फिरणारी.
हवं आहे एक मन
माझं मन समजणारं
कधी हलकेच रुसणारं
कधी खुदकन हसणारं
हवं आहे एक हास्य
मनाला वेड लावणारं...
हवा आहे मला हाथ हवा आहे मला हाथ Reviewed by Hanumant Nalwade on May 17, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.