Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

आज पुन्हा ती भेटली

आज पुन्हा ती भेटली.. अन मनाने उंच झेप घेतली.

पुन्हा तोच अल्लड वारा.. साद घालतो त्या शपथांची..
साथीस त्याच्या सुगंध फुलांचा.. करी आठवण त्या भेटींची ...
आज पुन्हा ती भेटली..
गुंजन करीत पक्षी तसेच... करीत आठवण तिला वेळेची..
परतत घरट्याकडे देतात मज वचन... सकाळच्या भेटीची..
आज पुन्हा ती भेटली..

तोच सूर्य मावळतीचा... साक्षीदार तो त्या विरहाचा..
चंद्र दिसे दूर क्षितिजावरती..... देत आश्वासन पुन्हा भेटीची..
आज पुन्हा ती भेटली..

आज पुन्हा ती भेटली आज पुन्हा ती भेटली Reviewed by Hanumant Nalwade on April 09, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.