असा मुलगा असतो

प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यात एक तरी,
असा मुलगा असतो..

ज्याला ती कधीचं विसरू शकत नाही..


... ... ... आणि..?????
 प्रत्येक मुलाच्या आयुष्यात एक तरी,
अशी मुलगी असते..

जिला तो मिळवू शकत
नाही..
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade