Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

असा मुलगा असतो

प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यात एक तरी,
असा मुलगा असतो..

ज्याला ती कधीचं विसरू शकत नाही..


... ... ... आणि..?????
 प्रत्येक मुलाच्या आयुष्यात एक तरी,
अशी मुलगी असते..

जिला तो मिळवू शकत
नाही..
असा मुलगा असतो असा मुलगा असतो Reviewed by Hanumant Nalwade on January 25, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.