नजरेत जे सामर्थ्य आहे !!
नजरेत जे सामर्थ्य आहे
ते शब्दांना कसे कळणार ?
पण प्रेमात पडल्याशिवाय
ते तुम्हाला कसे कळणार ?
जीवनात काहीतरी मागण्यापेक्षा
काहीतरी देण्यात महत्त्व असतं
कारण मागीतेला स्वार्थ
अन् दिलेलं प्रेम असतं
शब्दांनी कधीतरी माझी चौकशी केली होती
मला शब्द नव्हे त्यामागची भावना हवी होती.
नजरेत जे सामर्थ्य आहे !! नजरेत जे सामर्थ्य आहे !! Reviewed by Hanumant Nalwade on August 26, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.