मराठी आहोत आम्ही

अंगणामध्ये तुळस ! शिखरावरती कळस !
हिच तर आहे महाराष्ट्राची ओळख !
कपाळी कुंकु ! डोक्यावर पदर !
हिच तर आहे सौभाग्याची ओळख !
सांडलेल्या रक्तात सुध्दा दिसणार नाही काळोख !
मराठी आहोत आम्ही !
मराठी आहोत आम्ही !
हिच आमची "ओळख"
मराठी आहोत आम्ही मराठी आहोत आम्ही Reviewed by Hanumant Nalwade on August 09, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.