कधी आयुष्यात आलीस

कधी आयुष्यात आलीस अन कधी माझी सवय झालीस काही कळलेच नाही..
एक एक दिवस जात होता ..
अन एक एक आठवण मनाच्या पटलावर तरंगून जात होती ..
कदाचित तुला मी वेडा वाटत असेन..
अन होय मी वेडाच आहे तुझ्याच साठी..तुझ्याच साठी..
कधी आयुष्यात आलीस कधी आयुष्यात आलीस Reviewed by Hanumant Nalwade on April 19, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.