आयुष्य जगावे म्हणतो

बेरंग झालेल्या आयुष्यात...!!
बेरंग झालेल्या आयुष्यात,
थोडे रंग भरावे म्हणतो.....
मी माझ्या एकांताला,
थोडे एकटे सोडावे म्हणतो.....
विसरुनी जरासे दुःखाला,
थोडे सुख भोगावे म्हणतो.....
थांबवूनी जाणा-या वेळेला,
थोडे निवांत बसावे म्हणतो.....
हरपून देहभान पुर्णता,
नव्याने आयुष्य जगावे म्हणतो.....
आयुष्य जगावे म्हणतो आयुष्य जगावे म्हणतो Reviewed by Hanumant Nalwade on February 27, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.