परके होवून जातात

काही गोष्टी आयुष्यात अपूर्णच राहतात,
काही विचार मनातल्या मनात राहतात...शब्द शोधण्यात व्यस्त एवढे होतो आपण,
अन तेवढ्यात आपले परके होवून जातात...


Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade